Formularz zwrotu

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Brak możliwości wysyłki zwrotów za pobraniem. Zwrot środków pieniężnych nastąpi zgodnie z pkt. ”b” niniejszego paragrafu.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Produkt należy odesłać na adres siedziby biura sprzedaży firmy tj.: ul. Nadrzeczna 1 d / 1, 72 – 100 Goleniów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu i nie są one zwracane przez Sprzedawcę.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co w przypadku realizacji zamówienia kolekcji marki LuLu Fashion oznacza odszycie na wyraźne życzenie klienta wyrobów wg. wskazań rozmiarowych podanych przez Klienta.
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 7. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Produktem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu Produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonalność –ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym, a więc w przypadku Produktów oferowanych przez sklep internetowy LuLu Fashion dopuszcza się możliwość przymierzenia zakupionego towaru z użyciem jednorazowego czepka „antyfluidowego” (instrukcja załączona do przesyłki) oraz stwierdzenia czy przedmiotowy Produkt nie zawiera wad. Każda inna forma użytkowania w szczególności usunięcie etykiet produktowych, w tym hang tagów jest niedopuszczalna. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem. Wprowadzanie do ponownej sprzedaży użytkowanych Produktów w sklepie internetowym lulufashion.pl nie jest możliwe z racji oferowania w ramach sprzedaży wyłącznie nowych Produktów.
 8. W przypadku, w którym zwracany towar nosi znamiona użytkowania, np.: fluid, który pozostał na Produkcie, Konsument zostanie obciążony za zmniejszenie wartości Produktu kwotą odszkodowawczą w wysokości 105 złotych brutto za Produkt, który wymagać będzie jedynie specjalistycznego prania w pralniach chemicznych znajdujących się na terenie działalności Sprzedawcy lub 160 złotych brutto
  w przypadku, w którym oprócz prania dojdzie usługa prasowania Produktu.
  W przypadku wystąpienia zabrudzeń niemożliwych do usunięcia Konsument musi liczyć się z sytuacją, w której to wartość odszkodowawcza będzie równowartością zakupu Produktu. Konsument ma prawo w takiej sytuacji to zwrotu na jego koszt zabrudzonego Produktu.
 9. W przypadku, w którym zwracany towar został uszkodzony poprzez próby przymierzenia Produktu o źle dobranym rozmiarze Konsument zostanie obciążony kosztem naprawy, jeśli takowa będzie możliwa. W przeciwnym wypadku Konsument musi liczyć się z sytuacją, w której to wartość odszkodowawcza będzie równowartością zakupu Produktu. Konsument ma prawo w takiej sytuacji do zwrotu na jego koszt uszkodzonego Produktu.

Pobierz formularz zwrotu, jeżeli chcesz go wypełnić ręcznie. Wyślij go do nas drogą pocztową na adres: LuLu Fashion Biuro Sprzedaży ul. Nadrzeczna 1 d /1, 72-100 Goleniów  Podaj kod z obrazka (wymagane)

  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .